• Blå bandet 23
  • Blå bandet 23
  • Blå bandet 23

Kv. Blå bandet 23 med adresserna Trädgårdsgatan 1 c-e. 16 lägenheter.

    Strängnäs