Kv. Fuchsian 1 med adresserna Tegelbruksgatan 11 a-b. 18 lägenheter.

    Eskilstuna