Kv. Hägern med adresser Vallbyvägen 9 – 21. 151 lägenheter.

    Strängnäs