Kv. Ripan med adresser Blot Svens Gata 4, Björkvägen 1 3 5 7, Finningevägen 43 45. 120 lägenheter.

    Strängnäs