Besiktning

Alla våra bostadslägenheter besiktas i samband med byte av hyresgäst. Ett av syftena är att notera eventuella skador som har förorsakats av en tidigare hyresgäst. Detta för att inte du den dag du flyttar ska behöva bli skyldig för något som någon annan har förorsakat. Därför avråder vi till att utan vidare komma överens med den förra hyresgästen om att överta nycklarna om du inte är säker på att en besiktning har utförts.

Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring (https://www.adressandring.se/) mot en avgift.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.
Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

El-abonnemang

Som hyresgäst kontaktar du själv ett elbolag för abonnemanget av hushållsel.

Hemförsäkring

Teckna en hemförsäkring! Alla kan drabbas av olyckor, brand, översvämning etc. En hemförsäkring är ett billigt och bra skydd mot de obehagliga utgifter som man kan drabbas av om olyckan är framme.

Sopor

Soporna ska slängas på anvisad plats. När det gäller grovsopor så hänvisar vi till Kommunens återvinningsstationer. Det är förbjudet att slänga detta i och runt våra fastigheter. Det är gratis för privatpersoner att använda kommunens återvinningsstationer.

Allmänna ordningsregler

Alla boende i hyreshus är enligt lag skyldiga att iaktta ordning och skick inom fastigheten och se till så att man inte utsätter sina grannar för störningar. Det betyder t ex att man ska visa hänsyn mot sina grannar vad gäller ljudnivå på TV och stereo, att man inte smäller i dörrar och att man sänker ljudnivån i trapphuset så att det inte hörs in till grannarna.

Normalt har de flesta kanske lättare för att acceptera lite högre ljudnivåer under dagtid men uppfattar det som störande om man blir utsatt för motsvarande ljud på kvälls eller nattetid. Skyldigheten att visa hänsyn i det här fallet gäller dock både dag som kvällstid och det gamla argumentet att ”man får hålla på fram till 22.00” har för länge sedan upphört att gälla. Självklart är det tillåtet att då och då ha en normal fest för sina vänner och bekanta, då kanske ljudnivån också får bli lite högre än normalt! Ett bra sätt att undvika konflikter är att i förväg informera sina grannar om man planerar ett kalas.

En sak som kanske inte alla tänker på är att man som hyresgäst inte bara är ansvarig för de personer som tillhör hushållet utan även för sina gäster!

Hissar

Service och tillsyn av hissar i våra fastigheter sköts av Otis Hiss. Anmäl fel av hissar direkt till dem på tel. 0200-212111.

Jour

Om det inte inträffar något fel som inte kan vänta till närmast följande vardag kontaktas Mälardalens Jourbil AB för akut hjälp, tel 010- 33 33 255. Observera att jourservicen inte får missbrukas utan bara ska utnyttjas för sådant som absolut inte kan vänta. Omotiverad utryckning debiteras hyresgästen.

Nycklar

När du flyttar in får du normalt tre originalnycklar. Vid avflyttning ska samtliga återlämnas. Behöver du fler nycklar beställer du dem hos oss men kom ihåg att du måste återlämna samtliga, alltså även eventuella extranycklar när du flyttar. Fattas det någon nyckel riskerar du att få betala byte av låscylinder för att vi ska kunna garantera nästa hyresgästs säkerhet. Även nycklar till extralås och tvättcylindrar ska återlämnas. Kom även ihåg att om du monterat ett tillhållarlås i lägenhetsdörren är du skyldig att återställa dörren när du flyttar, dvs se till att hålet täcks på ett godtagbart sätt i form av en täckbricka.

Skadedjur

Skulle du råka ut för ovälkomna ”gäster” i form av skadedjur som t ex mjölbaggar, silverfisk eller liknande så kontaktar du Anticimex tel. 016-13 52 00.

Skador och/eller onormalt slitage

Det är viktigt att tänka på att när man flyttar inte lämna efter sig skador och märken i onormal omfattning. Om man målar och tapetserar på ett sätt som inte är fackmannamässigt eller om man använder fel material eller extrema färger kan man också bli ersättningsskyldig. När du sätter upp tavlor är det viktigt att använda rätt krokar för rätt väggmaterial. Är du osäker fråga fastighetsvärden. Det är inte lämpligt att på egen hand göra hål i kakelplattor eftersom det mycket lätt kan bli sprickor och därmed risk för fukt- och mögel. Eventuellt borttagna innerdörrar skall sättas på plats innan du flyttar och samma sak gäller om man har tagit bort badkaret.

Störningar

Om du på kvällar eller helger blir utsatt för onormala störningar från någon granne och behöver hjälp för att det ska bli lugnt kan du kontakta vår störningsjour som du når via Mälardalens Jourbil AB tel. 010-33 33 255.

Störningar på dagtid anmäler du till vårat kontor tel 016- 13 77 80.

Låsöppning

Om du låser dig ute så kan du kontakta Mälardalens Jourbil AB för låsöppning. Detta sker mot betalning på plats, tel. 010-33 33 255.

Telefon

Flyttanmälan för telefonabonnemang görs direkt till Telia tel. 90 200.

Tvättstugan

Avgiften för tvättstuga ingår i hyran. Tvättstugorna är endast dimensionerade för att användas av våra hyresgäster och det är inte tillåtet att upplåta dessa för andra. Hyresgästerna ansvarar själva för städningen i tvättstugan. Det är inte tillåtet att inkräkta på någon annans tvättid.

TV & Internet

Vi har lite olika leverantörer som man kan vända sig till om man vill ha information.

Strängnäs

TV:
Häradsvision kan man anlita på följande adresser:

Roggegatan 3, 5, 7, Klostergatan 8, Vallbyvägen 9 – 21, Trädgårdsgatan 36, Klostergatan 17, Storgatan 12, Finningevägen 58 – 64, Bondegatan 41.

Tele2 kan man anlita på följande adresser:

Blot Svensgata 4, Björkvägen 1, 3, 5, 7, Finningevägen 43, 45.

Internet:
På samtliga adresser kan man anlita Strängnäs Stadsnät. Se sevab.com för erbjudanden från olika leverantörerna.

Eskilstuna

TV:
Comhem

Internet:
Comhem eller Tele2

Tele2 är motsvarande stadsnät fast man inte har valfriheten av leverantörer.

Comhem är internet via kabeltvnätet.

Vissa lokaler har tillgång till Eskilstuna Stadsnät.

Nyköping

TV:
Comhem

Internet:
Comhem eller Tele2

Comhem är internet via kabeltvnätet.

Tele2 är motsvarande stadsnät fast man inte har valfriheten av leverantörer.

Vissa lokaler har tillgång till Nyköpings stadsnät Gästabudsstaden.

Övrigt: har man vanligt telefonabonnemang så kan man ha ADSL, men vi ser ingen fördel alls med detta.