Kv. Björnen 6 med adressen Ringvägen 46. 17 lägenheter.