Kv. Blå bandet 23 med adresserna Trädgårdsgatan 1 c-e. 16 lägenheter.