Kv. Järven 1 med adressen Ringvägen 20. 7 lägenheter.