Ändring i TV-utbudet

Sappa håller på att digitalisera basutbudet för alla deras kunder.
Från den 11 oktober får du tillgång till ett nytt digitalt TV-utbud, med betydligt bättre kvalitet
utan att behöva extra utrustning. Den 25 oktober kommer sedan det analoga utbudet avslutas.

Berörda fastigheter är: Minuthandlaren 18 & 21, Tullporten 23, Bagaren 11 samt Järnahandlaren 1

Läs mer på Sappas hemsida: www.sappa.se/digitala

Senaste nyheterna

Svea Inkasso

Från och med 1 februari har vi ingått samarbete med Svea Inkasso, som från och med nu kommer hantera alla obetalda fordringar. Om ni har

Läs mer

Ändring i TV-utbudet

Sappa håller på att digitalisera basutbudet för alla deras kunder. Från den 11 oktober får du tillgång till ett nytt digitalt TV-utbud, med betydligt bättre

Läs mer

Vi växer i Nyköping

Den 1 september tar Gunnar Graflunds Fastighets AB över förvaltningen av fastigheterna Minuthandlaren 18 & 21, Riksbanken 5, Tullporten 23, Bagaren 11 samt Järnahandlaren 1

Läs mer