Fastigheter

/

/

Kvarteret Storken 12-16

Kvarteret Storken 12-16

Sveavägen 16, Eskilstuna

Information för hyresgäster

Följande leverantörer kan du vända dig till

TV: Telenor

Internet: Öppet fiber via IP-only.

Avfallskärl står ute på gården och finns i fraktionerna matavfall och övrigt hushållsavfall. Grovavfall hänvisar vi till kommunens återvinningsstationer.
Om det inträffar något fel som inte kan vänta till närmast följande vardag kontaktas Mälardalens Jourbil AB för akut hjälp, telefon 010-33 33 255. Observera att jourservicen inte får missbrukas utan bara ska utnyttjas för sådant som absolut inte kan vänta. Omotiverad utryckning debiteras hyresgästen.
Skulle du råka ut för ovälkomna ”gäster” i form av skadedjur som t ex mjölbaggar, silverfisk eller liknande så kontaktar du Anticimex direkt, tel 075 245 10 00.
Tvättstuga finns i källanplan i respektive fastighet. Tvättstugorna är endast dimensionerade för att användas av våra hyresgäster och det är inte tillåtet att upplåta dessa för andra. Hyresgästerna ansvarar själva för städningen i tvättstugan.
Parkeringsplatser finns för uthyrning utanför respektive fastighet. Det finns även garageplatser för uthyrning. Ring 016-13 77 80 för att lämna en intresseanmälan.