Fastigheter

/

/

Nålmakaren 1

Nålmakaren 1

Gränsgatan 2, Eskilstuna

Information för hyresgäster

Följande leverantörer kan du vända dig till TV & Internet: Telenor
Avfallsrum finns i respektive trapphus, där flertalet fraktioner finns tillgängliga för avfallshantering. Grovavfall hänvisar vi till kommunens återvinningsstationer.
Om det inträffar något fel som inte kan vänta till närmast följande vardag kontaktas Mälardalens Jourbil AB för akut hjälp, telefon 010-33 33 255. Observera att jourservicen inte får missbrukas utan bara ska utnyttjas för sådant som absolut inte kan vänta. Omotiverad utryckning debiteras hyresgästen.
Skulle du råka ut för ovälkomna ”gäster” i form av skadedjur som t ex mjölbaggar, silverfisk eller liknande så kontaktar du Anticimex direkt, tel 075 245 10 00.
Tvättstuga finns på varje våningsplan, undantaget bottenplan och vindsvåningen i respektive trapphus. Tvättstugorna är endast dimensionerade för att användas av våra hyresgäster och det är inte tillåtet att upplåta dessa för andra. Hyresgästerna ansvarar själva för städningen i tvättstugan
Service och tillsyn av hissar i fastigheten sköts av Nordisk Hiss. Telefonnummer för felanmälan: 016 14 72 00
Parkeringsplatser finns för uthyrning intill fastigheten. Ring 016-13 77 80 för att lämna en intresseanmälan