Fastigheter

/

/

Ripan 2 & 3

Ripan 2 & 3

Blot Svens gata 4, Strängnäs

Information för hyresgäster

Följande leverantörer kan du vända dig till TV: SappaInternet: Fibra
Återvinningsrum finns i Blot Svens gata 4. Avfallskärl med fraktionerna övrigt hushållsavfall och matavfall finns utanför fastigheterna Finningevgen 43, 45, Blot Svens Gata 4 och Björkvägen 7
Om det inträffar något fel som inte kan vänta till närmast följande vardag kontaktas Mälardalens Jourbil AB för akut hjälp, telefon 010-33 33 255. Observera att jourservicen inte får missbrukas utan bara ska utnyttjas för sådant som absolut inte kan vänta. Omotiverad utryckning debiteras hyresgästen.
Skulle du råka ut för ovälkomna ”gäster” i form av skadedjur som t ex mjölbaggar, silverfisk eller liknande så kontaktar du Anticimex direkt, tel 075 245 10 00.
För boende i fastigheterna Finningevägen 43, Finningevägen 45 samt Björkvägen 1-3 finns tvättstuga i källarplan på Björkvägen 1-3. För boende i fastigheterna Björkvägen 5, Blot Svens gata 4 och Björkvägen 7 finns tvätstuga i källarplan på Björkvägen 5. Tvättstugorna är endast dimensionerade för att användas av våra hyresgäster och det är inte tillåtet att upplåta dessa för andra. Hyresgästerna ansvarar själva för städningen i tvättstugan
Parkeringsplatser finns för uthyrning intill fastigheterna. Ring 016-13 77 80 för att lämna en intresseanmälan