Fastigheter

/

/

Ugglan 2

Ugglan 2

Järnvägsgatan 1, Strängnäs

Information för hyresgäster

Följande leverantörer kan du vända dig till TV: Tele2Internet: Fibra
Avfallskärl står ute på gården och finns i fraktionerna matavfall och övrigt hushållsavfall. Grovavfall hänvisar vi till kommunens återvinningsstationer.
Om det inträffar något fel som inte kan vänta till närmast följande vardag kontaktas Mälardalens Jourbil AB för akut hjälp, telefon 010-33 33 255. Observera att jourservicen inte får missbrukas utan bara ska utnyttjas för sådant som absolut inte kan vänta. Omotiverad utryckning debiteras hyresgästen.
Skulle du råka ut för ovälkomna ”gäster” i form av skadedjur som t ex mjölbaggar, silverfisk eller liknande så kontaktar du Anticimex direkt, tel 075 245 10 00.